רמות של רגישות לקרינה

אבחון ראשוני מתיחס לתחושת חום או כאב קל לאחר שימוש בטלפון סלולרי, בטלפון אלחוטי, במחשב נייד או בכל ציוד פולט קרינה אלקטרומגנטית אחר. אלה המרגישים זאת הינם רגישים לקרינה ברמה כלשהי. 

נבחין בין שלוש רמות של רגישות לקרינה: 

רגישות לקרינה ברמה קלה 

ברמה הקלה ביותר מופיעים תסמינים, בדרך כלל כאבי ראש, חום בפנים ובראש, נימול בידיים או ברגל (צמוד למכשיר הסלולרי המונח בכיס) בעת שימוש בציוד סלולרי, או אלחוטי ו/או או אחרי השימוש. 
כלומר, לאחר חשיפה לקרינה ברמה הקלה יופיעו התסמינים, בדרך כלל, מספר דקות לאחר תחילת החשיפה ויחלפו מספר דקות מסיום החשיפה, עד שעה לאחר החשיפה. 

רגישות לקרינה ברמה בינונית

ברמה בינונית של רגישות לקרינה קשת תסמינים רחבה יותר מופיעה בכל חשיפה לסוגי הקרינה אליהם מתגלה רגישות. בנוסף לחשיפה בשימוש אישי, יופיעו תסמינים גם בחשיפה לקרינה ממקורות סביבתיים כגון אנטנות סלולריות, קווי מתח גבוה, ציוד אלחוטי וסלולרי של שכנים (WI-FI) ועוד. 
ברמה הבינונית מופיעים התסמינים, בדרך כלל, דקות בודדות מתחילת החשיפה ונעלמים מספר שעות, עד יממה, לאחר הפסקת החשיפה. 

רגישות לקרינה ברמה קשה

ברמה הקשה ביותר מופיעים תסמינים בצורה קשה לאחר כל חשיפה לקרינה ונעלמים ימים, שבועות או חודשים לאחר צמצום החשיפה.